System zleceń automatycznych

1021

Wykorzystanie technologii informatycznej do automatycznego i  ciągłego obrotu papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi i walutą obcą bez udziału czynnika ludzkiego. Tego rodzaju obrót ma na celu przede wszystkim wykorzystanie możliwości arbitrażu, który dla tradycyjnych traderów byłby nieopłacalny ze względu na zbyt małe lub jedynie tymczasowe zyski. Wykorzystywane programy komputerowe mogą uwzględniać zadane parametry w rodzaju określonego spadku cen, który uruchamia sprzedaż (patrz ubezpieczenie portfela). Może to w efekcie doprowadzić do spirali cenowej (o ile nie ma programów działających „w przeciwnym kierunku”). Na system zleceń automatycznych patrzono podejrzliwie podczas krachu na giełdzie w 1987 roku (34-procentowy spadek indeksu S&P 500). Tego rodzaju system zwiększa wolumen transakcji, które i tak zostałyby zawarte bez wykorzystania komputerów. Wpływ zleceń automatycznych jest najbardziej odczuwalny w  trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia, kiedy wiele opcji terminowych i kontraktów terminowych typu futures wygasa w tym samym czasie. Potocznie mówi się o „godzinie trzech wiedźm”, kiedy wolumen transakcji i podatność na zmiany gwałtownie wzrastają