Co to jest Ulga podatkowa ?

1472

Ulga

Ulga to całkowite zwolnienie przez władze administracyjne z należnego zobowiązania, zazwyczaj odnoszące się do zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa to potrącenie lub zmniejszenie przypadającego do zapłaty podatku, przysługujące zwykle podatnikowi w zamian za spełnienie określonych wymogów. W Stanach Zjednoczonych najbardziej typową ulgą podatkową była ulga inwestycyjna: w celu zapewnienia bodźca dla inwestycji kapitałowych (uważanych za korzystne dla gospodarki) przedsiębiorstwom wolno było odliczać od przypadającego do zapłaty podatku dochodowego pewną część spełniających określone wymogi wydatków inwestycyjnych. Korzyści z tego tytułu mogły zostać uznane w okresie, w którym wykorzystano ulgę, lub mogły być amortyzowane przez okres użytkowania środka trwałego, na który ją wykorzystano. Inna powszechna ulga podatkowa dotyczy podatku zapłaconego w innym kraju.

Ulga podatkowa od składnika aktywów (ujęcie jednorazowe)

Obniżenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (dla celów sprawozdawczości finansowej) o pełną kwotę ulgi podatkowej w okresie, w którym została ona wykorzystana. Porównaj z metodą odraczania, w której ulga podatkowa podlega amortyzacji przez cały okres użytkowania składnika aktywów stanowiącego podstawę jej wykorzystania. Należy pamiętać, że bez względu na zastosowaną metodę księgową, podatnik uzyskuje korzyści z ulgi podatkowej od razu.

Ulgi podatkowe (żargon) – Odliczenia podatkowe

Pomniejszenia płatności podatku dochodowego, czy to dzięki odliczeniom obniżającym dochód do opodatkowania (i tym samym wymiar podatku), czy to dzięki ulgom podatkowym. Ulgi i odliczenia podatkowe (w odróżnieniu od luk w systemie podatkowym) są wynikiem świadomych działań rządu zmierzających do osiągnięcia pewnego pożądanego celu społecznego (np. rozwoju edukacji) lub stworzenia korzystnych warunków dla pewnego preferowanego sektora lub lobby. Choć są one prawomocnym narzędziem rządowej polityki podatkowej, zmniejszają jednak „neutralność opodatkowania” i mogą komplikować obliczanie podatku.

ulgi podatkowe