Umacnianie reputacji

1425

Umacnianie reputacji

Świadome działania zmierzające do utrzymania dobrej reputacji przedsiębiorstwa wśród stron materialnie zainteresowanych jego działalnością. Działania te wiążą się z zastosowaniem skodyfikowanej struktury metod oceniających (pod wieloma względami zbliżonej do badania sprawozdania finansowego) oraz z wykorzystaniem przedsiębiorstw o podobnej pozycji jako wzorców w analizie porównawczej. Umacnianie reputacji aktywnie prowadzą przedsiębiorstwa o zasięgu światowym, gdy widzą potrzebę ochrony swoich cennych wartości niematerialnych i prawnych – w szczególności mocnej marki i bazy lojalnych klientów. Tego rodzaju wartości niematerialne są szczególnie wrażliwe na „wpadki”, których rzecznicy prasowi i kampanie reklamowe często nie są w stanie naprawić. Uznanie rynkowe opiera się nie tylko na dokonaniach finansowych, ale także na wiarygodności nadzoru właścicielskiego, zachowaniu wysokiej etyki oraz spełnianiu powinności względem społeczności i środowiska naturalnego. Patrz również rachunkowość etyczna.

Umacnianie reputacji