Wartość końcowa (składnik majątku)

979

Wartość końcowa (składnik majątku)

Wartość rynkowa składnika aktywów na koniec jego ekonomicznego okresu użytkowania, po pomniejszeniu o koszty demontażu i likwidacji. Wartość końcowa ma znaczenie w dwóch dziedzinach. Amortyzacja jest oszacowaniem księgowym utraty wartości przez aktywa od ceny zakupu (koszt historyczny) do wartości końcowej. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków inwestycyjnych wartość końcowa traktowana jest jako wpływ gotówkowy na zakończenie danej inwestycji. Jak to zwykle bywa, sprawę komplikuje kwestia podatku dochodowego: jeżeli wartość końcowa wskazuje, że amortyzacja podatkowa była zawyżona, powstaje zysk kapitałowy podlegający opodatkowaniu. Termin „złom” kojarzy się z odstawieniem zużytego żelastwa na złomowisko. Istnieją jednak aktywa, które (w  zależności od sposobu utrzymania i postępu technicznego na rynku) mogą zachować znaczną część swojej warto- ści. Bywa też, że wartość aktywów wzrasta – jak ma to często miejsce w przypadku nieruchomości. W odróżnieniu od wiernego konia pociągowego, który po odpracowaniu swoich lat spędza emeryturę na pastwisku, zużyte maszyny i  zapasy traktuje się bez sentymentów. Zazwyczaj wycenia się je w  oparciu o kwotę, jaką można za nie uzyskać na rynku rzeczy używanych. Zwykle są wyceniane według wartości, za jaką można by je sprzedać na rynku wtórnym. Przeciwieństwo wartości końcowej w leasingu.