Składka ubezpieczeniowa

1121

Opłata przekazywana ubezpieczycielowi w zamian za ochronę przed przyszłą stratą zgodnie z warunkami umowy (polisy). Dla towarzystwa ubezpieczeniowego składka jest przychodem ubezpieczyciela, który służy pokryciu wypłat odszkodowań, opłat ponoszonych na rzecz reasekuratora dla zmniejszenia ryzyka działalności oraz kosztów operacyjnych. „Wskaźnik straty” mówi, jaka część składki została wykorzystana na pokrycie wymienionych kosztów. Większość towarzystw ubezpieczeniowych stawia sobie za cel długoterminowy osiągnięcie wskaźnika straty równego 90%, choć sezonowość powoduje, że są okresy, kiedy ubezpieczyciel ponosi straty. Kolejnym źródłem przychodów ubezpieczyciela są zwroty na inwestycjach, gdyż składki, które nie zostały wykorzystane na pokrycie wypłacanych odszkodowań, są inwestowane. To źródło przychodów może być równie opłacalne jak działalność ubezpieczeniowa.

Składka ubezpieczeniowa