Fundusz restytucyjny

1136

Grzywny płacone przez instytucje finansowe na polecenie organów regulacyjnych za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych, wpłacane na fundusz na rzecz skarbu państwa lub inwestorów, którzy ponieśli stratę. W Stanach Zjednoczonych największe firmy na Wall Street w roku 2002 zgodziły się zapłacić 1,4 miliarda dolarów, aby zakończyć dochodzenie w sprawie ich postępowania oraz konfliktów interesów ich analityków. Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności korporacyjnej tzw. Sarbanes-Oxley Act (Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku), grzywny takie powinny być przekazywane inwestorom. W niektó- rych przypadkach koszty restytucji może pokrywać ubezpieczenie, choć byłoby to sprzeczne z celem grzywny, jaką jest ukaranie tych firm. Również wiele banków inwestycyjnych będzie musiało się bronić przed pozwami ze strony akcjonariuszy i inwestorów.

Fundusz restytucyjny