Wskaźnik obrotu należności i wskaźnik obrotu zobowiązań

3160

Wskaźnik obrotu należności

Relacja pomiędzy saldem należności z  tytułu dostaw i  usług w  wybranym punkcie w czasie a wolumenem sprzedaży – na kredyt – czyli obrotami na tym koncie. Im niższe saldo nieuregulowanych należności na koniec roku w porównaniu z roczną sprzedażą, tym wyższy obrót, a więc tym szybciej należności są ściągane. Większość spółek musi czekać na zapłatę od klienta. Jednak spółka, która ostrożnie udziela kredytu kupieckiego i  która dysponuje efektywną funkcją windykacji należności, będzie zwykle miała „świeże” należności. Wolniejszy obrót wiąże się z dwoma problemami: jak go sfinansować i czy nie występują niezidentyfikowane należności nieściągalne.

Wskaźnik obrotu należności

Wskaźnik obrotu zobowiązań

Relacja pomiędzy saldem zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wybranym punkcie w czasie a wartościami – zwykle zakupów – przechodzącymi przez to konto. Im niższe saldo niezapłaconych zobowiązań na koniec roku w porównaniu z rocznymi wolumenami zakupów, tym wyższy obrót, a więc tym szybciej dostawcy otrzymują płatności. W spółce wypłacalnej nie nadużywa się kredytu kupieckiego. Znajduje to odzwierciedlenie w zwykle około 10–12-krotnym obrocie zobowiązań w ciągu roku. Jeśli nie można uzyskać informacji o wolumenach zakupów, wskaźnik obrotu zobowiązań można wyliczyć na podstawie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Wskaźnik obrotu zobowiązań