Parakapitał

1028

Parakapitał (żargon)

Instrumenty finansowe, które można uważać za kapitał akcyjny lub instrumenty dłużne, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Na przykład obligacja wieczysta (przynosząca tylko odsetki) ma pewne cechy kapitału akcyjnego (np. kwoty głównej nie zwraca się w przypadku realizacji wszystkich warunków) lub kapitał akcyjny (np. akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi na życzenie posiadacza) mogą być faktycznie instrumentem dłużnym, ale w innej formie. Parakapitał często jest efektem inżynierii finansowej, by ukryć efekt dźwigni. Aby ustalić rodzaj kapita- łu, konieczna jest uważna lektura szczegółowych informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego. Patrz również złożone papiery dłużne.