Bezpieczna przystań (o aktywach)

1395

Bezpieczna przystań (o aktywach) (żargon)

Wszystkie aktywa, których ceny rynkowe ulegają stosunkowo niewielkim wahaniom i które są odporne na sztormy wywoływane niekorzystnymi warunkami na rynku. Przykładem mogą być bony skarbowe lub obligacje wyemitowane przez rządy silnych państw, zadłużenie korporacji z klasy inwestycyjnej oraz akcje „bluechip”. Chociaż rentowność ich jest niewielka, aktywa w cichym porcie często nabywane są w celach ochrony kapitału w czasach finansowych zawirowań.

Bezpieczna przystań

Bezpieczna przystań (o aktywach)