Interes na boku

1034

Interes na boku (żargon)

Każda umowa handlowa stanowiąca aneks do innej, głównej umowy lub transakcji na giełdzie. To naturalne i zgodne z prawem postępowanie, kiedy dwie strony zgadzają się na coś, na co inne zgodzić się nie mogą. Jednak interesy na boku często kojarzą się z nieczystymi praktykami szczególnie, jeżeli otoczone są tajemnicą. Brak przejrzystości może sugerować, że strony mają coś do ukrycia.

Interes na boku