Wskaźnik PEG – Wskaźnik wzrostowy ceny do zysku

3546

Wskaźnik PEG jest to wskaźnik giełdowy, który oblicza się, dzieląc wskaźnik cena/zysk przez spodziewaną stopę wzrostu zysków. W przypadku ogólnych indeksów giełdowych, jak np. Indeks S&P 500, zagregowany wskaźnik PEG zazwyczaj wynosi około 2–2,5 (np. 2,1 w 2006 roku; źródło: „Fortune” – wydanie europejskie, 25 czerwca 2007, s. 33).

Wskaźnik PEG - wzór