Zamienne papiery wartościowe

1083

Zamienne papiery wartościowe

Obligacje albo też akcje uprzywilejowane, które można wymienić na ustaloną wcześniej kwotę akcji zwykłych. Liczba akcji przypadających na wartość nominalną papieru wartościowego stanowi cenę zamiany, czyli obligacja na 1000 dolarów dająca 40 akcji daje cenę 25 dolarów za akcję. Jeśli akcje są w obrocie po wyż- szej cenie, posiadacze papierów wartościowych będą chcieli skorzystać z prawa zamiany, ponieważ mogą zyskać na cenie. Zamienne papiery wartościowe są instrumentami hybrydowymi dającymi większą swobodę finansowania. Na przykład firma będąca w trudnej sytuacji może niechętnie emitować więcej akcji po niskiej cenie, ale równie niechętnie będzie emitować więcej długoterminowych papierów dłużnych. Zamienna obligacja skusi spekulujących inwestorów, którzy odpowiednio doceniają potencjał dużych zysków, jeśli ceny akcji wzrosną; tymczasem inwestorzy są bezpieczniejsi, będąc pożyczkodawcami, w razie gdyby firma upadła. Walory zamienne są zwykle realizowane na wniosek posiadacza. Mogą jednak być skonstruowane tak, by były zamienne na wniosek emitenta (a inwestorowi trzeba wypłacić zysk rekompensujący dodatkowe ryzyko wynikające z przymusowej zamiany na akcje). „Obowiązkowe zamienne papiery wartościowe” po określonym terminie automatycznie zamieniają się w akcje. W porównaniu do pozostałej części rynku obligacji rozmiar rynku zamiennych papierów wartościowych jest dość ograniczony.