Kaskadowanie

1061

Wykorzystywanie jednostek powiązanych w celu kontrolowania spółek będących przedmiotem inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji kapitału zaangażowanego. Praktyka „kaskadowania” jest zgodna z prawem, aczkolwiek wiele organów regulujących rynek giełdowy odnosi się do niej krytycznie. Komplikuje ona strukturę akcyjną, ograniczając jej przejrzystość, co często jest niekorzystne dla udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych.

Kaskadowanie