Zamknięty fundusz inwestycyjny

1105

Zamknięty fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny o  stałej liczbie akcji w  obrocie. Fundusze zamknięte emitują ogólnodostępne akcje w ramach pierwszej oferty publicznej. Następnie inwestują przychody i zamieniają je na inwestycje w papiery wartościowe. Akcje w funduszu będą w obrocie na rynku albo poniżej ich wartości aktywów netto („z dyskontem”), albo powyżej tej wartości („z premią”). Jeśli inwestorzy funduszu chcą się z niego wycofać, muszą sprzedawać swoje akcje na rynku. W przeciwieństwie do otwartego funduszu inwestycyjnego fundusz zamknięty nie ma obowiązku wykupu akcji poprzez zlikwidowanie swoich inwestycji. To pozwala uniknąć presji sprzedaży na wypadek rezygnacji inwestorów. Fundusz taki nazywany jest również „zamkniętą spółką inwestycyjną” lub „funduszem notowanym na giełdzie”.