Milken

1049

Milken (żargon)

W języku amerykańskiej bankowości inwestycyjnej jednostka pieniężna, równowartość 500 milionów dolarów. Moż- na więc powiedzieć, że transakcja wyniosła „trzy Milkeny”, tzn. 1,5 miliarda dolarów. Tyle miała rzekomo wynosić pensja Michaela Milkena u szczytu jego sławy jako promotora obligacji śmieciowych.