Zaświadczenie biegłego rewidenta (żargon zawodowy)

1399

Zaświadczenie biegłego rewidenta

Nieoficjalne i niezbyt już często używane określenie opinii z badania sprawozdania finansowego. Zaświadczenie kojarzy się z przystawieniem pieczęci, która zapewnia o rzetelności, aczkolwiek w pełni jej nie gwarantuje. Większość rewidentów wzdrygnęłaby się na takie sformułowanie – podobnie jak „formaliści”, którzy zauważyliby, że raport skrócony wyraźnie przestrzega przed pokładaniem ślepej wiary w opinii z badania sprawozdania finansowego. Sama opinia zawiera zresztą szereg uwag przypominają- cych użytkownikom o jej ograniczeniach (jak stwierdzenie, że za sprawozdanie odpowiada zarząd; zapewnienie o przeprowadzeniu badania zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami rewizji finansowej; zastrzeżenie, że sprawozdanie nie zawiera jedynie istotnych błędów itp.). Choć niektóre z tych zastrzeżeń są uczciwą próbą zasygnalizowania ograniczeń badania, można podejrzewać, że wiele z nich ma za zadanie chronić rewidentów przed ewentualnymi sprawami sądowymi. Oczywiście rewidenci mają prawo bronić się przed nierealistycznymi oczekiwaniami użytkowników sprawozdań; koncepcja „zaświadczenia” pokazuje jednak wyraźnie czego chce rynek – prostego i jasnego uwierzytelnienia sprawozdań. Patrz również luka w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości.