Zatrudniać martwe dusze (żargon)

1461

Zatrudniać martwe dusze

Nieformalne określenie oszustwa polegającego na wpisaniu nieistniejących pracowników na listę płac i inkasowaniu ich wynagrodzeń przez sprawców. Angielskie wyrażenie oznacza dosłownie ‘konie na liście płac’ – co wynika z powszechnej praktyki nadawania koniom ludzkich imion (szczurom raczej nikt imion nie nadaje).

Zatrudniać martwe dusze