Zastrzeżenie z uwagi na zagrożenie dla kontynuacji działalności

1558

Zastrzeżenie z uwagi na zagrożenie dla kontynuacji działalności

Opinia z badania sprawozdania finansowego wyrażająca wątpliwości co do zasadności założenia kontynuacji działalności – a zatem poddająca również w wątpliwość zasadność wyceny przy założeniu kontynuacji działalności.

W przypadku trudności finansowych, kontynuacja działalności to delikatny stan równowagi, który może zostać nagle zakłócony w przypadku spadku zaufania rynku i pojawienia się możliwości upadłości (a co za tym idzie, realizacji zabezpieczeń) – następuje wówczas stan zwany niezdolnością do kontynuacji działalności. Aby określić, czy założenie kontynuacji działalności jest zasadne, biegli rewidenci polegać muszą na własnej ocenie. Milcząco zakłada się zdolność do kontynuacji działalności, o ile opinia z badania sprawozdania finansowego wyraźnie nie stwierdza, że jest ona zagrożona.