Odpis a rezerwa

4688

Odpis a rezerwa

Ludzie interesu często używają obu tych terminów jako synonimów, mówiąc o „odpisie na należności” lub „rezerwie na należności”. Mowa księgowych dokonuje jednak subtelnego, lecz istotnego rozróżnienia. „Odpis” jest kontem przeciwstawnym do składnika aktywów zmniejszającym jego wartość netto. „Rezerwa” jest natomiast naliczonym zobowiązaniem mającym na celu oszacowanie przyszłej straty nieokreślonej co do kwoty i terminu poniesienia.