Zysk kapitałowy (zysk na sprzedaży aktywów trwałych)

1666

Zysk kapitałowy (zysk na sprzedaży aktywów trwałych)

Klasyfikacja zysku powstałego z tytułu korzystnej różnicy cenowej przy zakupie i sprzedaży aktywów trwałych. Przykładowo, przedsiębiorstwo sprzedające z zyskiem swój budynek biurowy (będący rzeczowym składnikiem aktywów trwałych) odnotuje zysk kapitałowy. Takie źródło zysku skontrastowane jest z zyskiem ze sprzedaży zapasów (będących krótkoterminowymi składnikami aktywów obrotowych), który klasyfikowany jest jako zysk z działalności handlowej. Różnica jaka istnieje w rachunkowości pomiędzy zyskiem z działalności handlowej, a zyskiem kapitałowym (tj. różnica między zyskiem z działalności gospodarczej a zyskiem nadzwyczajnym) jest również odzwierciedlona w opodatkowaniu: zyski kapitałowe, jako łut szczęścia, zwykle podlegają niższej stopie podatkowej* . Często prowadzi to do tego, że doradcy podatkowi starają się znaleźć kreatywne sposoby ukrycia innych dochodów pod postacią zysków kapitałowych. Zdarza się, że te dwa typy zysku trudno jest odróżnić. Sprawa taka podniesiona została w procesie sądowym przez nowofundlandzkich rybaków, w których sieci złapał się wieloryb. Rybacy kreatywnie argumentowali, że zysk wynikający z tego zdarzenia powinien podlegać niższej stopie opodatkowania stosowanej do zysków kapitałowych (ponieważ wieloryb nie jest rybą, ich celem nie był połów wielorybów, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło itp.). Sędzia zgodził się z nimi, jednak mając dość sceptyczne nastawienie do ich prawdziwych pobudek, ostrzegł, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek złowią wieloryba… Patrz również złoty udział (posiadający specjalne prawa i przywileje udział w kapitale przedsiębiorstwa, często nabyty po obniżonej cenie).