Sygnał ostrzegawczy (dla biegłego rewidenta)

1439

Sygnał ostrzegawczy (dla biegłego rewidenta)

Każda pośrednia, lecz oczywista wskazówka sygnalizująca prawdopodobny błąd rachunkowy. Niektóre przykłady:

  • znaczny wzrost zysku przy stałych przychodach,
  • zarząd posiadający potencjalny majątek w opcjach na akcje uzależnionych od wyników za następny kwartał,
  • charyzmatyczny dyrektor naczelny znany z przebiegłości w interesach,
  • anonimowe zarzuty lub plotki sugerujące oszustwo.

Sygnał ostrzegawczy (dla biegłego rewidenta)

Niemożność lub niechęć do reagowania na sygnały ostrzegawcze często prowadzi do nieskuteczności badania. Co gorsza, ponieważ sygnały ostrzegawcze często są oczywiste z perspektywy czasu, nierzadko są powodem oskarżenia biegłych rewidentów o dopuszczenie się zaniedbania.