Zysk medialny (żargon księgowy)

1601

Zysk medialny

Wynik finansowy podawany przez spółkę w mediach, często na zasadzie pro forma lub w postaci zysku na jedną akcję. Wynik podawany jest często w nagłówku kolumny, stąd określenie „headline” (‘z nagłówka’). Publikowanie wartości zysku w mediach praktykuje się w ramach ujawniania wybranych informacji analitykom giełdowym. Firma faktycznie komunikuje: „Podczas gdy nasze zbadane sprawozdanie finansowe wykazuje tyle-i-tyle, proponujemy zwrócić uwagę na ten szczególny aspekt.” Tego rodzaju selektywne ujawnianie informacji finansowych budzi pewne kontrowersje.

Zysk medialny

Obecnie nie istnieją żadne formalne zasady rachunkowości dotyczące zysku medialnego, choć organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości zazwyczaj wychwytują rażące nadużycia. Zysk medialny ma ułatwić życie użytkownikom sprawozdań finansowych poprzez uproszczenie i skierowanie uwagi na rzeczy najistotniejsze. Ponieważ jednak jest on wytworem nieco sztucznym, może być również przedmiotem nadmiernych uproszczeń i ewentualnych manipulacji.