Opłata skarbowa

1472

Opłata skarbowa

Podatek od transakcji, którego uiszczenie udokumentowane jest przez ostemplowanie dokumentu lub naklejenie na nim znaczka. Powszechnym przykładem transakcji, którym towarzyszy opłata skarbowa są przeniesienia własności nieruchomości lub transakcji obrotu papierami wartościowymi. Zwykle duże transakcje kapitałowe wiążą się z opłatą skarbową. W przeciwieństwie do podatku dochodowego, który zabiera część nadwyżki ekonomicznej, opłata skarbowa jest potencjalną przeszkodą ekonomiczną, ponieważ nie pozwala na swobodną wymianę dóbr. Uzasadnionym celem tego rodzaju opodatkowania jest pokrycie kosztów administracyjnych notarialnego potwierdzenia lub zarejestrowania oficjalnych dokumentów (choć można by oczekiwać, że powinna to być bezpłatna usługa państwowa). Mniej szlachetnym celem wydaje się być uszczknięcie z sektora prywatnego w celu pozyskania środków do skarbca podatkowego. Z tej przyczyny opłaty skarbowe są coraz rzadsze w nowoczesnych gospodarkach rynkowych. Rozliczanie opłaty podatkowej polega bądź to na obciążeniu nią rachunku zysków i strat w przypadku transakcji operacyjnych, bądź na jej kapitalizacji w przypadku transakcji kapitałowych.