Analiza papierów wartościowych

1172

Jedna z usług finansowych oferowanych przez biura maklerskie, banki inwestycyjne lub banki komercyjne, polegająca na udzielaniu inwestorom rekomendacji inwestycyjnych na temat notowanych akcji. Rekomendacje takie oparte są zazwyczaj na analizie kapitałowej przeprowadzonej przez analityka papierów wartościowych i  popartej pisemnym raportem. Wyniki analizy sprowadzają się zazwyczaj do zwięzłych rekomendacji w  rodzaju: „zdecydowanie kupować”, „kupować”, „trzymać” lub „sprzedawać”. Z różnych względów (np. optymistyczną stronę ludzkiej natury, nacisk ze strony emitentów papierów wartościowych oraz konfliktu interesów z gwarantowaniem emisji) obserwuje się uprzedzenie wobec rekomendacji „kupować”. Pomimo tego uprzedzenia, inwestorzy cenią sobie takie opinie ze względu na do- świadczenie doradców, ich znajomość branży, bezstronność i  pracę wykonaną w  ramach analizy ekonomiczno-finansowej. Uwaga, jaką przy ocenie papierów wartościowych przykłada się do dokonań przedsiębiorstw, jest głównym źródłem efektywności rynku. Przewidywane wyniki spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej są bacznie śledzone przez inwestorów. Banki inwestycyjne zarabiają na opłatach od inwestorów instytucjonalnych, nabywających akcje w wyniku otrzymanej rekomendacji. Rodzi to również możliwość sprzedaży usług gwarantowania emisji, ponieważ emitenci często skłaniają się w stronę banku, który ich zna i na bieżąco orientuje się w ich sytuacji. Ponieważ analiza papierów wartościowych jest dziedziną podatną na nadużycia (jak np. wydawanie opinii na temat akcji, z których analityk czerpie korzyści finansowe), należy ona do działalności podlegających nadzorowi i ścisłym regulacjom. Patrz również wskaźniki dla analityków.

Analiza papierów wartościowych