Analiza porównawcza

1356

Analiza porównawcza

Jedna z technik analizy finansowej, polegająca na porównywaniu wskaźników finansowych podobnych podmiotów. Ponieważ podmioty o równym statusie mają podobne techniki produkcyjne, warunki rynkowe oraz ryzyko handlowe, oczekiwać by można, że ich struktura i  wyniki finansowe będą wykazywały regresję w  kierunku wartości średniej. Tak więc podobne podmioty stanowią benchmark, punkt odniesienia do oceny spółki. Poważniejsze różnice dają lepszy wgląd (np. podkreślając różne strategie, zarządzanie, rezultaty) w  wyniki działalności i  siłę przedsiębiorstwa.

Analiza porównawcza w ramach klasy

Ocena wyników i  wartości inwestycji w  porównaniu do podobnych alternatyw. Tak więc można byłoby oceniać wyniki finansowe Toyoty, przyrównując je na przykład do Forda lub GM lub, jeszcze lepiej, do całego sektora samochodowego. Jakiś fundusz powierniczy mógłby być oceniany poprzez poziomy odniesienia względem innych funduszy (patrz Morningstar). Logika użycia analizy porównawczej jest taka, by inwestor miał zawsze wybór na rynku oparty na zbiorze inwestycji o podobnej charakterystyce ryzyko-zysk.