Strategia CPPI

978

Metoda ubezpieczania portfela, w której inwestor ustala dolny limit wartości portfela. Stosunkowo ryzykowne aktywa są łączone z tymi pozbawionymi ryzyka (np. ekwiwalentami środków pieniężnych), które działają jak poduszka, a struktura jest co jakiś czas dostosowywana w zależności od wyników portfela. Do uzyskania pożądanych efektów ochrony kapitału można użyć tak- że instrumentów pochodnych.