Kupuj na podstawie plotek, sprzedawaj na podstawie oficjalnych informacji

1066

Kupuj na podstawie plotek, sprzedawaj na podstawie oficjalnych informacji (mądrość inwestorska)

Koncepcja zakładająca, że aby „osiągnąć lepsze wyniki niż rynek”, inwestor musi dokonać transakcji, zanim pozostała część rynku oswoi się z  informacjami. Teoria rynku efektywnego sugeruje, że jest to dość trudne, jeśli nie niemożliwe, ponieważ najnowsze informacje są całkowicie odzwierciedlane w cenach akcji. Patrz również inwestor alfa.