Analiza liczbowa

1519

Analiza liczbowa  (slang)

Sprawdzenie opłacalności oferty handlowej przez przełożenie zawartej w niej informacji na kwoty wymaganych wydatków i szacunkowych zysków. Kalkulacja taka może obejmować sporządzenie budżetu lub prognozy. W tym kontekście menedżer może powiedzieć: „Ten pomysł wygląda na ciekawy – przeanalizujmy liczby i sprawdź- my, ile by to faktycznie kosztowało”. Analityk może z kolei powiedzieć: „Dopóki nie zrobimy analizy liczbowej dla różnych wersji rozwoju wydarzeń, kwota szacunkowego zysku na jedną akcję pozostaje niepewna”.