Biuro (dział) rachunkowości

1739

Biuro (dział) rachunkowości

Biuro zajmujące się w przedsiębiorstwie księgowością lub rachunkowością. Dziś rozumie się przez to załatwianie wszelkich spraw związanych z księgami rachunkowymi. Można na przykład powiedzieć – w żartach lub z zabarwieniem pejoratywnym – że „firma PricewaterhouseCoopers to tylko biuro rachunkowości”. Choć wypowiedź taka może mieć intencję uwłaczającą, firma księgowa prawdopodobnie potraktowałaby ją jako komplement.

Biuro (dział) rachunkowości

Biuro Usług Księgowych

Firma świadcząca usługi księgowe i usługi wypełniania deklaracji podatkowych na rzecz innych firm – zazwyczaj małych spółek, których nie stać na własnego księgowego. Biuro usługowe jest przykładem outsourcingu.

Błędne wyobrażenia o rachunkowości

Istnieje szereg powszechnych błędnych wyobrażeń o sprawozdawczości finansowej, których ofiarą mogą paść osoby spoza branży. Poniżej podajemy kilka najbardziej charakterystycznych:

Błędne wyobrażenia o rachunkowości

Wiele błędnych wyobrażeń o rachunkowości wywodzi się z niedoceniania kosztów zapewnienia lepszych informacji. I choć istnieją różni użytkownicy sprawozdań finansowych (każdy patrzący z innego punktu widzenia), to bez wątpienia właściciele przedsiębiorstwa i potencjalni inwestorzy są tutaj „primus inter pares”. To, co naprawdę jest im potrzebne, to oszacowanie przyszłych dochodów i ryzyka związanego z przedsię- biorstwem – a sprawozdania finansowe nie dadzą im na to bezpośredniej odpowiedzi. Historia działalności i przedstawienie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa może powiedzieć użytkownikom wiele, ale nie wszystko. Dlatego sprawozdania finansowe są „niezbędnym, lecz niewystarczającym warunkiem” dla zrozumienia rzeczywistości finansowej przesiębiorstwa.

Branża księgowa (w porównaniu z zawodem księgowego)

Wszystkie różnorodne strony zaangażowanew usługi wspomagające sprawozdawczość finansową i zarządczą. Strony te obejmują w szczególności:

  • Biura usług księgowych
  • Usługodawców zewnętrznych
  • Dostawców oprogramowania
  • Doradców podatkowych i konsultantów finansowych
  • Niezależnych biegłych rewidentów
  • Organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości

Branża księgowa to duży interes. Można porównać 68 milionów wyników w wyszukiwarce Google dla hasła „accounting industry” ze 113 milionami dla „manufacturing”, 1 miliardem dla „industry” i 3,2 miliarda dla „business”.