Kasa rejestrująca

1481

Kasa rejestrująca

Wynalezione w USA przez Charlesa Ketteringa (1876–1958) urządzenie, rejestrujące sprzedaż gotówkową, wystawiające paragony oraz zabezpieczające gotówkę. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego (np. na koniec dnia lub tygodnia) gotówka w kasie powinna być równa sumie stanu początkowego i zarejestrowanej przez kasę sprzedaży. Odpowiedzialność pracowników wzrasta jeszcze bardziej, jeżeli każdemu z nich przydzielona jest odrębna kasa. Kasy odgrywają istotną rolę jako narzędzie kontroli wewnętrznej: ponieważ większość klientów domaga się paragonu (na podstawie którego mogą np. zwrócić wadliwy towar), pracownicy zmuszeni są rejestrować każdą sprzedaż. Zapobiega to najpowszechniejszej formie oszustwa, jaką jest odprowadzenie uzyskanej ze sprzedaży gotówki do własnej kieszeni pracownika.

Kasa rejestrująca