Funkcja zaopatrzenia

1693

Wewnętrzna jednostka przedsiębiorstwa zajmująca się wyszukiwaniem źródeł zaopatrzenia, negocjowaniem warunków dostaw i regulowaniem płatności wobec dostawców. Zaopatrzenie jest czynnikiem, od którego w dużej mierze zależy rentowność, ponieważ dla większości przedsiębiorstw koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów mają największy wpływ na wartość zysku netto. Ponieważ z kolei zakupione towary stanowią znaczną część kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wartość zysku uzależniona jest od efektywności działu zaopatrzenia. Przykładowo, niewielka poprawa efektywności zaopatrzenia o, powiedzmy, 6% może wpłynąć na zwiększenie zysku operacyjnego nawet o 21%. Ponieważ funkcja zaopatrzenia nie jest efektowna i nie jest polem do osiągnięć w  zakresie zarządzania (na konkurencyjnym rynku warunki oferowane przez różnych dostawców są zazwyczaj podobne), często pomija się jej znaczenie. Tym niemniej, negocjując strategie, wykorzystując upusty cenowe i usprawniając kanały dostaw przy użyciu technologii IT, można wypracować realne korzyści, aby trzymać dostawców w pogotowiu. Innym istotnym punktem może być poprawa wydajności pracowników. Funkcja zaopatrzenia sprzyja zwykle tworzeniu przyjemnych, lecz nieproduktywnych relacji w pracy – a w krańcowych przypadkach bywa podatna na pokusę przekupstwa. Stosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej (takich jak autoryzowanie zamówień, porównywanie dostawców oraz rotacja zatrudnienia) mogą zapobiec nieefekty w zaopatrzeniu.

Wpływ zaopatrzenia na zysk netto