Niedofinansowanie

914

Skłonność menedżerów do unikania wykorzystywania całości długu dla finansowania inwestycji, wynikająca z obaw o zachowanie kontynuacji działania. Stwarza to sytuację, w  której menedżer raczej doprowadzi do niedoinwestowania projektu niż zwiększenia długu, pomimo że nowy projekt daje szansę na wypracowanie korzyści nawet przy zwiększonym finansowaniu. Prawdopodobną przyczyną takiego działania jest konieczność nieprzekraczania maksymalnego poziomu długu bez względu na atrakcyjność nowego projektu. Zjawisko niedofinansowania jest potwierdzeniem konfliktu w stosunkach agencyjnych i jest jedną z przyczyn, dla których finansowanie projektu tworzy wartość, dopuszczając do realizacji projekty, które mogłyby się wydawać nieopłacalne.