Inwestycja od podstaw

1092

Wszelkie nakłady kapitałowe związane z  budową nowych zakładów od podstaw, jak gdyby powstawały w szczerym polu. Coś, co jest „całkiem nowe”, pociąga za sobą skutki dwojakiego rodzaju. Może to być nowoczesne, wyjątkowe i wydajne. Z drugiej strony, z  takim projektem mogą być związane ryzyka, takie jak ryzyko ukończenia związane z wykonaniem czegoś, czego nie robiono przedtem.