IMI – Intraday Momentum Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1366

INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)  INTRADAY MOMENTUM INDEX (IMI)

Wskaźnik, autorstwa Tuskana Chande, jest swoistą kombinacją wskaźnika RSI oraz analizy wykresu świecowego. Oblicza się go na tej samej zasadzie co wcześniej wspomniany wskaźnik, jednakże używa się relacji pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia z tego samego dnia dla określenia czy dany dzień miał 'trend zwyżkujący’ (cena zamknięcia wyższa od ceny otwarcia), czy też 'trend zniżkujący’ (cena otwarcia wyższa od cen zamknięcia). Na wykresie świecowym taka sytuacja jest zobrazowana przez białe (puste) i czarne (pełne) świece (świece wzrostowe lub spadkowe).

Interpretacji wskaźnika IMI dokonuje się najczęściej poprzez poszukiwanie dywergencji między wykresem wskaźnika a wykresem instrumentu oraz przez wyznaczenie i obserwacje punktów przekraczania przez wskaźnik poziomów wykupienia i wyprzedania.

Jeśli zachowanie wskaźnika nie potwierdza zmian kursu – otrzymujemy zapowiedź zmiany trendu. Na rysunku widać sytuację, w której mimo iż kurs spada (B), wskaźnik utworzył trend zwyżkujący (A). Niedługo po tym nastąpiła zmiana trendu i wzrost cen. Sytuacja odwrotna również może zwiastować zmianę trendu: mimo zwyżkującego trendu kursu (D) wartość wskaźnika systematycznie spada w trendzie zniżkującym (C), co może zapowiadać zmianę tendencji.

IMI Druga interpretacja, jak już wcześniej wspomniano, polega na wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika poziomów wykupienia i wyprzedaży. Poziom wykupienia wynosi najczęściej 70 a poziom wyprzedania 30. Gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię wyprzedania jest generowany sygnał zakupu (zielony znacznik), zaś przecięcie od góry linii wykupienia przez wykres wskaźnika, powoduje wygenerowanie sygnału sprzedaży (czerwony znacznik).