MI – Mass Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1514

MASS INDEX (MI)

MASS INDEX (MI)

Mass Index używa się najczęściej do przewidywania zmiany trendu. Wskaźnik ten mierzy zwężanie się i rozciąganie średniej rozpiętości między kursem maksymalnym (High) i minimalnym (Low).

Wykres wskaźnika oscyluje wokół dwóch linii sygnałowych: pierwsza z nich ma wartość 27, druga niższa zaś 26,5. Linie te służą do obserwacji i wychwytywania sygnałów zmiany trendu i stanowią podstawę sygnałów kupna/sprzedaży.

Interpretacja wskaźnika MI polega na wyszukiwaniu i identyfikacji zjawiska zwanego 'wybrzuszeniem odwrócenia’ (ang. reversal bulge), które powstaje przed zmianą trendu instrumentu. Wskaźnik MI wychodzi wtedy ponad poziom obu linii sygnałowych (A) a następnie przecina je od góry (B). Przecięcie dolnej linii sygnałowej (wartość 26,5 – B) jest sygnałem że zmiana trendu jest prawdopodobna, co też potwierdza przykładowy wykres instrumentu i jego przejście z trendu zwyżkującego (C) na paraboliczny trend zniżkujący (D).

Zachowanie wskaźnika najlepiej jest traktować jedynie jako sygnalizację możliwości zmiany trendu. Dlatego też często z tym wskaźnikiem używa się innych narzędzi, np. dziewięciookresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).