Istotne koszty niezależne

1217

Istotne koszty niezależne (żargon)

Synonim różnego rodzaju niedoskonałości rynku, które zagrażają realizacji opłacalnych projektów (tych z dodatnią wartością bieżącą netto). W idealnym świecie idealnej informacji i braku kosztów transakcji, wszystkie projekty, które warte są finansowania będą sfinansowane. Problemy w  sytuacji rzeczywistej mogą wynikać z różnego rodzaju utrudnień:

  • różnice motywacyjne w  konflikcie relacji agencyjnych (zwierzchnik – podwładny),
  • w sytuacji zawieszenia – podatność na negatywne skutki,
  • słabe egzekwowanie praw wierzycieli,
  • niewiarygodny ład korporacyjny,
  • pomniejszenie wartości związane z ryzykiem finansowym i bankructwem,
  • koszty transakcji (koszty prawne itp.) w przypadku złożonego sposobu finansowania
  • niepewność i ryzyko wynikające z asymetrii informacyjnej,
  • opodatkowanie operacji i działalności gospodarczej (w porównaniu z opodatkowanym dochodem).

Trudno jest zapobiegać tego rodzaju przeszkodom i dlatego można się spodziewać istotnych kosztów niezależnych w każdej inwestycji. Mogą one stanowić bardzo poważne obciążenie, a  nawet doprowadzić do zatrzymania realizacji pierwotnie atrakcyjnej inwestycji. W przeciwieństwie do zasady braku zależno- ści, występowanie istotnych kosztów niezależnych potwierdza, że nie należy lekceważyć kwestii finansowych, gdyż sposób zaplanowania, zarządzania i finansowana inwestycji może podnieść jej wartość.