Odbudowanie bilansu

1060

Odbudowanie bilansu (żargon)

Wszelkie działania zmierzające do przywrócenia mniej ryzykownego poziomu dźwigni, zwykle podejmowane po poniesieniu serii strat. Działania te mogą polegać albo na spłacie części zadłużenia, albo na podwyższeniu kapitału własnego. Z kolei podwyższenie kapitału można uzyskać albo przez cierpliwe zwiększanie zysku zatrzymanego, albo (w razie naglącej potrzeby) przez emisję nowych akcji.

Odbudowanie bilansu