Wyrocznia giełdowa

953

Wyrocznia giełdowa (slang)

Żargon z Wall Street określający wpływowych i  szanowanych analityków, których opinie na temat perspektyw poszczególnych papierów są na tyle miarodajne, że rynek uważa je za „ostateczne” (stąd właśnie użycie pojęcia „wyrocznia”). Ich opinia może nawet wpłynąć na cenę akcji. Taki wyjątkowy, uprzywilejowany status i duże pieniądze są spowodowane kojarzeniem takich analityków z globalnych instytucji finansowych z  konsekwentnie i  rzetelnie przeprowadzonymi analizami, z  dokładnością w przewidywaniu ruchów cen i, co może najistotniejsze, z wysoką pozycją w rankingach opinii inwestorów od strony popytowej (np. coroczna ankieta magazynu „Institutional Investor”).

Wyrocznia giełdowa