Akcyjne instrumenty pochodne

1638

Szeroka kategoria instrumentów finansowych, których wartość częściowo uzależniona jest od wartości jednego lub więcej bazowych papierów wartościowych. Uczestnicy rynku obracają instrumentami pochodnymi, aby w  ten sposób przenieść lub przekształcić określone ryzyka związane z walorami bazowymi. W ten sposób mogą się zabezpieczyć lub spekulować. Opcje są zdecydowanie najpopularniejszym akcyjnym instrumentem pochodnym. Poza tym jest jeszcze wiele różnych rodzajów akcyjnych instrumentów pochodnych, którymi również się aktywnie obraca.

Akcyjne instrumenty pochodne