Wyrejestrowanie

1112

Wyrejestrowanie

Wycofanie papierów wartościowych ze stosunkowo nieistotnego podwójnego notowania na giełdzie w ramach zmniejszenia kosztów zgodności, takich jak wnioski do organów regulacyjnych, raporty roczne itp. Na przykład firma europejska mająca w USA do 5% swoich akcji w obrocie (próg regulacyjny) może uzyskać pozwolenie na wyrejestrowanie na podstawie twierdzenia, że „organ regulacyjny w kraju macierzystym” bierze udział w nadzorze nad firmą. Wyrejestrowanie stało się kuszącą moż- liwością w USA po tym, jak ustawa o odpowiedzialności korporacyjnej SOX (Sarbanes-Oxley z 2002 roku) narzuciła kosztowną zgodność (z przepisami) na wiele globalnych spółek giełdowych.