Inżynieria finansowa

1094

Tworzenie dostosowanych do potrzeb rynków kapitałowych wyspecjalizowanych produktów finansowych, mających na celu powiększenie wartości dla akcjonariuszy przy pomocy środków finansowych (w odróżnieniu od środków operacyjnych i strategicznych). Narzędzia inżynierii finansowej zwykle obejmują wyspecjalizowane instrumenty pochodne, jak opcje (kupna i sprzedaży), kontrakty cenowe (terminowe typu forward, futures i swap) oraz pozycje („długie” i „krótkie”). Zazwyczaj tworzone są one przez banki inwestycyjne prowadzące operacje na rynkach finansowych. Niektórzy uważają również, że przejawem inżynierii finansowej są także próby indywidualizacji umów kredytowych, podejmowane przez banki komercyjne.