Korekta

1519

Korekta

Wyraźna zmiana trendu cenowego papieru wartościowego. Mimo że mogłoby to oznaczać ruch zarówno w górę, jak i w dół, zwykło się utożsamiać korektę z nagłym spadkiem cen. Pozytywne skojarzenie (np. „rozwiązać” problem) pochodzi z przegrzanego rynku powracającego do bardziej realnych poziomów. Zgodnie z teorią rynku efektywnego korekty na rynku powinny być rzadkie, ponieważ ceny akcji już i tak uwzględniają wszystkie informacje dotyczące cen.

Korekta rynku na giełdzie

Eufemizm używany w odniesieniu do dużego (powiedzmy ponad 10%) i nagłego (powiedzmy w ciągu 1 miesiąca) spadku cen akcji spółki notowanej na giełdzie. Nazwa zawiera sugestię, że rozwiązuje się jakiś problem i że cena była w jakiś sposób niewłaściwa od początku, nadając pozytywny wydźwięk w  gruncie rzeczy złym wiadomościom. Zakładając słuszność teorii rynku efektywnego (czyli że ceny akcji uwzględniają większość lub prawie wszystkie istotne informacje), korekty powinny być stosunkowo rzadkim zjawiskiem.

Korekta techniczna

Nagłe wahanie cen akcji, które nie jest połączone ze zmianami wyników spółek, a wynika raczej z wewnętrznej dynamiki rynku. Na przykład akcje mogły osiągnąć poziom oporu. Ceny akcji wykazują też nerwową zmienność w miarę zbliżania się daty rozliczenia.

Korektę techniczną może wychwycić analiza techniczna. Patrz również godzina cudów.