Młotek

1406

Młotek (slang)

W świecie finansów energiczne użycie młotka ma kilka symbolicznych znaczeń. Młotka używa się przy zamknięciu giełdy nowojorskiej, w podobny sposób jak używa go sędzia, chcąc zwrócić na siebie uwagę lub kiedy wymagana jest cisza. Natomiast „cena spod młotka” jest ceną aktywów uzyskaną w wyniku licytacji. Podczas licytacji w warunkach rynkowych, w  przypadku likwidacji przedsiębiorstwa niezdolnego do kontynuacji działalności, sprzedawca uzyskuje prawdopodobnie najlepszą łączną wartość podzielonych aktywów. Aktywa trwałe, które zaangażowane są w biznesie, powinny po czasie przynieść efekty w postaci zysku. Jeśli są wyprzedawane, ich cena spod młotka zazwyczaj stanowi niewielką część jakiejkolwiek wartości bilansowej kontynuacji działalności. Dawniej w  Wielkiej Brytanii używało się określenia „młotek” dla zaznaczenia niepowodzenia spółki na giełdzie londyń- skiej. Określenie to wywodzi się z czasów, kiedy młotek używany był w celu uciszenia otoczenia przed ogłoszeniem złych wieści. W tym kontekście ostatnia interpretacja słowa „młotek” używana jest przez inwestorów do określenia sytuacji nagłego spadku cen akcji, czyli cen jakby „zbitych” młotkiem przez bessę lub niekorzystne wieści.

Młotek

Młotek