Słup

1193

Słup – Przykrywka (żargon)

Każde działanie lub firma, któ- re służą do ukrycia innych, zazwyczaj nielegalnych działań. W ten sposób sklep lub restauracja, które przyjmują płatności w gotówce, mogą być wykorzystane do prania brudnych pieniędzy. Prane pieniądze, rzekomo stanowiące obroty sklepu lub restauracji (które w rzeczywistości ponoszą stratę), są wpłacane na rachunek bankowy. Ponieważ firma słup jest tak zaplanowana i zorganizowana, żeby nie budzić wątpliwości osób postronnych, tylko przeprowadzenie kontroli pozwala odkryć rzeczywisty stan.

Słup