Wskaźniki finansowe dotyczące stopy zysku

1187

Wskaźniki finansowe dotyczące stopy zysku

Podzbiór wskaźników finansowych, które porównują przepływy w czasie do średniej ceny akcji, która tworzy ten przepływ. Przykładowo, zysk netto może być porównany do średniej wartości kapitału (oraz pomnożony przez 100%), aby obliczyć stopę zwrotu z kapitału własnego. Pożyteczność takich wskaźników jest oparta na istnieniu bezpośredniego związku między przepływem a czynnikiem, który go stwarza.

Wskaźniki finansowe dotyczące stopy zysku