Godzina cudów

1545

Godzina cudów (żargon)

Okres na rynku giełdowym, kiedy wyjątkowo wysoki obrót powoduje ekstremalną zmienność, a  uczestnicy próbują zamykać pozycje. Zjawisko tego typu mogłoby mieć miejsce, na przykład, tuż przed wygaśnięciem opcji na indeks będącej popularnym przedmiotem obrotu. „Dzień trzech wiedźm” („triple witching hour”) ma miejsce, kiedy trzy daty ważności zbiegną się w czasie: kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, opcji na takie kontrakty oraz opcji na akcje indywidualne w indeksie. Aby uniknąć skrajnych wahań związanych z godziną cudów, giełdy zazwyczaj rozkładają terminy wygaśnięcia. Zjawisko to zostało nazwane „dniem wiedźm”, odnosząc się do nieprzyjaznych sił, które wtedy zaczynają działać.

Godzina cudów