Kopniak – Premia

1069

Kopniak – Premia (żargon)

Dodatkowa atrakcja lub korzyść towarzysząca transakcji w celu zwiększenia jej atrakcyjności jako potencjalnej inwestycji. „Kopniak” jest tutaj metaforą siły oddziaływania (analogicznie do kolokwialnego użycia słowa „kopniak” lub „kop” w znaczeniu „silna motywacja do zrobienia czegoś”).