Inwestor i emitent w jednym stali domu (maklerskim)…

1335

Domy maklerskie świadczą usługi na rynku instrumentów finansowych, działając na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Do podstawowych funkcji działalności maklerskiej należy profesjonalne pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, na rynku pierwotnym i wtórnym, ponadto domy maklerskie mogą zajmować się doradztwem inwestycyjnym, czy przeprowadzaniem operacji finansowych na własny rachunek. Domy maklerskie świadczą usługi zarówno wobec emitentów, jak i inwestorów.

W odniesieniu do rynku pierwotnego taką usługą może być sporządzenie prospektu emisyjnego, czy analizy, a także organizacja i przeprowadzenie sprzedaży papierów wartościowych. dom maklerski może również stać się subemitentem, czyli, najprościej mówiąc – przyjąć „w komis” akcje emitenta i następnie je odsprzedać na własny rachunek.

Najbardziej rozpoznawalną funkcją działalności maklerskiej jest jednak pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych na rynku wtórnym. To właśnie maklerzy bombardowani są telefonami lub mailami ze zleceniami od swoich klientów i to oni nabywają lub zbywają papiery wartościowe we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie.

Domy maklerskie zajmują się również zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi na zlecenie klientów oraz dystrybucją usług innych instytucji finansowych.