MBA – Master of Business Administration

1030

MBA

Cieszący się coraz większą popularnością stopień naukowy z zakresu biznesu, otwierający drzwi do świata biznesu. Program nauki większości studiów MBA jest szeroki i zazwyczaj obejmuje ekonomię, księgowość, finanse, produkcję, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz strategię. Z tego powodu absolwent MBA jest często postrzegany jako „złota rączka w wielu dziedzinach, a jako profesjonalista – w żadnej”. Studia MBA wprowadzono po raz pierwszy w USA (na Uniwersytecie Pensylwanii w 1881 roku), skąd rozprzestrzeniły się na cały świat. Dzisiaj prowadzi się dosłownie tysiące programów MBA na całym globie, różniących się znacznie wysokością czesnego, poziomem studentów, programem nauczania i, trzeba powiedzieć, jakością. W przypadku braku ujednoliconych standardów ta ostatnia może stanowić problem. W odpowiedzi na to powstały organizacje akredytujące uczelnie, a  ponadto prasa biznesowa (np. „Financial Times”) przeprowadza okresowe rankingi studiów MBA z całego świata. Najwyżej oceniane i najdroższe szkoły biznesu znajdują się przeważnie w USA. Bez względu na to, jak pożyteczny może okazać się stopień MBA (w „Financial Times” można przeczytać, że przeciętne wynagrodzenie absolwentów najwyżej ocenianych szkół w USA wynosi 150 000 dolarów rocznie), warto zauważyć, czego MBA nie może zapewnić. Zgodnie z  nazwą zarządzanie nie ma nic wspólnego z takimi zdolnościami jak kreatywność, przywództwo, inteligencja emocjonalna, praca zespołowa, przedsiębiorczość czy nawet kupiecki zdrowy rozsądek.

MBA - Master of Business Administration

Master of Business Administration