Podział

983

Podział (żargon)

Podział zwrotu z inwestycji na dochód i zyski kapitałowe. Dochód preferowany jest przez inwestorów w niższych widełkach podatkowych, którzy potrzebują regularnych przepływów pieniężnych na utrzymanie, np. na emeryturze. Zyski kapitałowe preferowane są przez podatników z  wysokiego progu, np. dobrze wynagradzanych profesjonalistów, którzy wolą przesunąć w czasie zwrot i płacić podatek od mniejszej podstawy. W Wielkiej Brytanii trusty inwestycyjne stosujące ten podział stanowiły popularny detaliczny produkt inwestycyjny, który zyskał złą sławę po niepowodzeniu kilku funduszy powierniczych w latach 2001–2002 z powodu słabości rynków i lewarowania.